Kalendarium Agaty Kalinowskiej-Bouvy - poezja na cztery pory roku

Wydany w Krakowie przez Wydawnictwo Edukacyjne, tomik opatrzony jest wstpem Prof. dr hab. Piotra Roguskiego z Kolonii.

2004.08.19 Nasza Polonia

Wstp

"Wpad mi kiedy w rce raptularz, uoony z wierszy wielu poetw przez pani Wand elesk, matk Boya-eleskiego. Bardzo go polubiem" - pisa we wstpie do swojego "Raptularza zakochanych" Jan Sztaudynger. I dodawa:

"Mona w takim raptularzu wpisa si pod dat swoich urodzin lub imienin, mona upamitni jaki dzie szczeglnie wany". Wielka niegdy poczytno takich raptularzy, jak zreszt wszelkich kalendarzy, zawierajcych obok wykazu dat take przerne teksty, mina bezpowrotnie. Dzisiejszy rynek narzuca czytelnikowi inne upodobania, inne lektury. Na prno by poszukiwa podobnych wydawnictw, a jeli istniej, nie zajmuj eksponowanych miejsc na pkach ksigarskich. Dobrze si wic stao, e poetka Agata Kalinowska-Bouvy podja trud odnowienia zapomnianej formy. Poezja i czas nalec przecie niepodzielnie do siebie, wyraaj to, co w yciu najistotniejsze: jego cykliczno, a jednoczenie osobliw niepowtarzalno zdarze indywidualnych. Kto z nas wolny jest od poszukiwania magicznoci znacze we wasnym znaku zodiaku, symbolice dat, imion etc...?

Wiersze Agaty Kalinowskiej-Bouvy "na cztery pory roku" czyta si z przyjemnoci. Raz s smutne, melancholijne, kiedy indziej pene humoru i artu, stosownie do czasu, ktry opisuj... Bardzo polubiem Jej "Kalendarium".

Prof. dr hab. Piotr ROGUSKI

Kolonia