'Gry Wojenne' Dariusza Jaboskiego otwieraj IDFA 2009

 

2009.11.19 Nasza Polonia

 

Otwarcie 22-go wydania midzynarodowego festiwalu filmw dokumentalnych IDFA, tradycyjnie organizowanego w Amsterdamie, ma w tym roku dla nas szczeglne znaczenie. Na gali w czwartek 19-go listopada zostanie pokazany film 'Gry Wojenne' o pukowniku Kukliskim, szpiegu, ktry zdradzi tajemnice Paktu Warszawskiego zachodowi.

 

Reyser tego dokumentu, Dariusz Jaboski, jest starym znajomym IDFA. W 1998 r. wygra na tym festiwalu gwn nagrod za swj wnikliwy film o getcie dzkim 'Fotoamator'. Reyser Dariusz Jaboski bdzie z ekipa producentw obecny w Amsterdamie. Oprcz 'Gier Wojennych' nie bdzie szczeglnie duo filmw polskich, bowiem tylko dwa. 'Sze Tygodni' Marcina Krawczyka i krtki film Mateja Bobrika 'Tam, gdzie soce si nie spieszy'.

 

IDFA jest chyba najwikszym festiwalem dokumentalnym na wiecie. W tym roku mona obejrze 304 filmy z 61 krajw. Oprcz rnych konkursw na tegorocznym festiwalu kilka specjalnych retrospekcji. Przegld filmw portretujcych Stany Zjednoczone sdziwego Fredericka Wisermana, oraz dorobku Izraelskiego filmowca Eyala Sivana i powtrka 5-iu filmw z pierwszej edycji IDFA w 1988 r. o rosyjskiej pierestrojce.

 

O tym wszystkim i jeszcze innych wydarzeniach na IDFA, bd znw codziennie donosi od 19-go do 29-go listopada.

 

Peen program, wraz z datami pokazu polskich filmw, na www.idfa.nl.

 

Jan Minkiewicz

 

 

'WAR GAMES' VAN DARIUSZ JABLOSKI OPENEN IDFA 2009

 

De opening van de 22-e uitgave van het internationaal documentaire festival IDFA, zoals altijd in Amsterdam, heeft dit jaar een speciale betekenis voor Polen. Op de galaopening op donderdag 19 november wordt de film 'War Games' vertoond, over kolonel Kukliski, die geheimen van het Warschau Pact verraadde aan het Westen.


 

De regisseur van deze documentaire Dariusz Jaboski, is een oude bekende van IDFA. In 1998 won hij de hoofdprijs van het festival met zijn indringende documentaire 'Fotoamator' over het getto van d.

 

Dariusz Jaboski zal met enige van zijn producenten aanwezig zijn in Amsterdam. Naast 'War Games' zijn er dit jaar niet bijster veel Poolse films op IDFA, namelijk maar twee. 'Six Weeks' van Marcin Krawczyk en de korte film 'Where The Sun Doesn't Rush' van Matej Bobrik.

 

IDFA is waarschijnlijk het grootste documentaire festival van de wereld. Dit jaar 304 films uit 61 landen. Naast alle competities dit jaar weer een aantal interessante terugblikken. Een overzicht van de VS portretterende films van Frederick Wiserman, een retrospectief van de Isralische regisseur Eyal Sivan en een herhaling van 5 films van de eerste editie van IDFA in 1988 over de Russische perestrojka.

 

Hierover en over andere zaken op IDFA, zal ik weer dagelijks van 19 tot 29 november berichten.

Het volledig programma, ook met de tijden voor de Poolse films, op www.idfa.nl.

 

Jan Minkiewicz