Sonet o dewizie na jutro

polecam yciow dewiz
"trzeba y jak si chce skutecznie
a nie jak si musi koniecznie"
wpierw przeprowadcie analiz

sukces zaley od konkretw
lecz wydobycie ich jest trudne
moralizatorstwo jest nudne
dlatego nie zdradzam sekretw

odwagi mona si nauczy
niestety gorzej z inspiracj
bez celu nie warto si wczy

kiedy nie wiemy czego chcemy
zasaniamy si demokracj
i wtedy przychodz problemy


Zurych, 3 Maja 2004

Jan Stanisaw Skorupski2004.05.16 Nasza Polonia