Europejskie Polki

 

 

2005.12.11 Nasza Polonia

 

Dla Polek kada okazja jest dobra, aby przyjrze si sobie w zwierciadle : jaka naprawd jestem? Czym zajmuj si dzisiaj i co ju dokonay nasze przebojowe rodaczki?

 

Jak yj i o czym myl wybitne Polki Anno Domini 2005?

Co osigny, co wiedz, czego pragn, co robi, co je drani?

 

Oto jedna z nich - wszystko wskazuje, e najbardziej wyemancypowana i bez adnych europejskich kompleksw. Pani Zuzanna Stromenger od lat ywi si europejsk myl, a take j tworzy. Zbudowaa polsk wiedz etologiczn, wie o seksie najwicej z wszystkich Polakw i pragnie si t wiedz dzieli, co czyni nieprzerwanie od dziesicioleci. A drani j z pewnoci cigle pokutujce stereotypy.

 

Dr Zuzanna Stromenger po ukoczonej filozofii uzyskuje doktorat z biologii, po czym specjalizuje si w hydrobiologii, zoologii, aby ostatecznie powici si etologii, czyli nauce o zachowaniach zwierzt i ludzi. Oprcz prac badawczych prowadzi wykady, odczyty, znana jest dobrze radiosuchaczom. Jest autork i wspautork kilkunastu ksiek. Zaistnienie etologii Konrada Lorenza, Wolfganga Wicklera, Ireneusza Eibl-Eibesfeldta w PIW-owkiej serii Myli wspczesnej to te jej dzieo. Naley do grona czonkw i zaoycieli kilku polskich i midzynarodowych stowarzysze naukowych m.in. Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej.

 

- Pani ostatnia ksika "W niewoli pci" przypomina, jak bardzo zaleymy nadal od naszej biologii i jak nadal niewiele o tym wiemy ?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Tak, ju na pierwszej stronie pisz o nieprzebranej rnorodnoci podjednostek, ktre skadaj si na pojcie czowieka czy zwierzcia, ale te i o naszych reakcjach czy zachowaniach tak stereotypowych w okrelonych sytuacjach, tak przewidywalnych (przynajmniej statystycznie), e u ich rde zamiast wolnego wyboru, jak mam si czsto wydaje, pojawia si niewolniczy przymus.

 

- Czy tym tumaczy Pani ogromny sukces reklam, produkcji maskotek czy wystpie przywdcw rozmaitych ruchw sprzeciwiajcych si czemu, czy obiecujcych spenienia?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Zapotrzebowanie na przywdcw odziedziczylimy wraz z ewolucj. Stosunki hierarchii w grupie obecne s w kadej spoecznoci zwierzcej - rozpoznanie swojej pozycji w grupie, uznanie dominacji okazuje si konieczne dla spjnoci i przetrwania wanie na poziomie jednostek.

 

- A wic gdzie tu miejsce na wolno ?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Ot wanie. Najwyraniej nie tam, gdzie obiecuj nas zaprowadzi zrczni przywdcy. Nie po dojciu do obiecywanego przez nich celu, gdy w naturze, cznie z nasz, ludzk, taki nie istnieje. Przedstawianie zjawisk naturalnych w kategoriach celowoci jest bezzasadne. I zachowanie gatunku powinno by rozumiane wycznie jako wynik sprawnoci jego wysikw w zmaganiu si z przeciwnociami rodowiska.

 

- Ale udao nam si, przynajmniej w cywilizacji kultury europejskiej, uchroni od zimna i upaw, fatalizmu nieurodzajw, wykaczajcej, cikiej fizycznej pracy. Nie da si ukry, e yjemy w coraz to wikszym komforcie...

 

Dr Zuzanna Stromenger - ... i pragnie tego komfortu, std obietnice niektrych przywdcw bierzemy za wasne potrzeby.

 

- Tymczasem ?

 

Dr Zuzanna Stromenger -Tymczasem ycie w naszej bogatej cywilizacji, w tej migoczcej nieustannym blaskiem mozaice znacze nie przestaje by dungl pen niebezpieczestw, nie przestaje nam zadawa coraz to nowe amigwki. I tak zostanie. Jedyn ulg okazuje si pielgnowanie starych pozytywistycznych tradycji : wiedzy o nas samych.

 

- Pani wie o podoach ludzkich zachowa bardzo duo. Publikuje Pani i tworzy instytucje, aby t wiedz przekazywa innym. Owiecia Pani z pewnoci conajmniej dwa pokolenia Polek i Polakw sw wiedz o seksualnoci. Jednak w podtytule wstpu uznaa Pani za konieczne zawoa : << Faszywe autorytety, stereotypy, frazesy - do lamusa ! >> Czyby nadal byo ich tak wiele ? Czy nie kwestionuje Pani przypadkiem naszej emancypacji ?

 

Dr Zuzanna Stromenger - << Kada kobieta marzy o dziecku >>. Takie przekonanie nadal spotyka si wszdzie i prosz mi wierzy, mao kto uzna je za nieprawdziwe. Tymczasem od conajmniej p wieku etologowie dowiedli na podstawie mudnych wieloletnich analiz i obserwacji, e ch posiadania dziecka, a opiekuczo to cechy osobne. Macierzystwo wcale nie jest marzeniem kadej kobiety. Setki tysicy pociga inny model na ycie : podre, uprawianie sztuki, nauka, prowadzenie przedsibiorstwa. Ale lwia cz naszego spoeczestwa nadal stawia znak rwnoci midzy kobiet a matk.

 

- Kada, ktra przyzna, e nie chce by matk podejrzana zostanie o nienormalno ? A ja sdziam, e ju od trzydziestu lat tak si nie myli...

 

Dr Zuzanna Stromenger - Nienormalno, patologia, mniejszo - te trzy pojcia nadal zbyt czsto zachodz na siebie.

 

Co, co nie jest norm bynajmniej automatycznie nie wchodzi w patologi. A mniejszo jest rwnie penoprawna jak wikszo. Homoseksualizm istnieje zbyt dugo w rnych spoeczestwach, w tym i zwierzcych, aby traktowa go jako nieznaczc mniejszo, a tym bardziej patologi objt karami czy usiowaniem leczenia.

 

- Podaje Pani w swojej ksice cyfry zmieniajce cakowicie optyk tego zjawiska : Wedug danych statystycznych (Ch. Vollmer, D. Morris) w Niemczech homoseksualizm uprawia okoo 90% chopcw w wieku szkolnym, spord dorosych czyni to 40%, ale tylko 4% to pederaci wyczni. Dane amerykaskie s zblione : w wieku do 45 lat kontakty homoseksualne miewa 37% mczyzn, a tylko 13% kobiet.

 

Dr Zuzanna Stromenger -Takie cyfry ka naprawd dokadnie rozpatrzy problem w czterech aspektach : biologicznym, medycznym, prawnym i spoecznym.

 

- Pod wzgldem biologicznym publikuje Pani tu po raz pierwszy now interpretacj homoseksualnoci. Ale przedtem przypomina Pani wiedz, jeszcze sabo poza krgiem biologw przyswojon, o homoseksualimie kur, gsi, krlikw, psw, koni, byda, kotw i rnych map. Tak powszechne jego wystpowanie podwaa do zasadniczo pogld, jakoby by << sprzeczny z natur >>, skoro homoseksualne tendencje przedstawicieli wystpujcych w przyrodzie gatunkw nie ulegy dotd wyeliminowaniu przez dobr naturalny. Wypada wic std wnioskowa, e tendencje te nie s dla nich szkodliwe, a by moe peni nawet rol pozytywn.

 

Dr Zuzanna Stromenger - O tak, kontakty homoseksualne najwyraniej nie s << wynalazkiem >> czowieka czy wykwitem ludzkiej degeneracji cywilizacyjnej. Naley je rozpatrywa jako rezultat pierwotniejszej, ewolucyjnie bardziej archaicznej formy pciowoci, reprezentowanej przez organizmy jednokomrkowe (izogamia).

 

- I proponuje Pani widzie w nich atawizmy, o jakich uczylimy si w szkole przy opisach anatomii na przykad.

 

Dr Zuzanna Stromenger - Atawizmy s wrd na i to czciej, ni si przypuszcza. Ewolucja to nie ruch jednostajnie przypieszony w kierunku powszechnego szczcia czy normalizacji. Zmiany genetyczne, czyli mutacje nastpuj przypadkowo i stosunkowo rzadko.

 

- Jak rzadko ?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Raz na mniej wicej 5000 podziaw komrek rozrodczych, ale ocenia si, e tylko jedna na 40 000 jest korzystna.

 

- Okres bdw i wypacze jest wic zjawiskiem jak najbardziej naturalnym?

 

Dr Zuzanna Stromenger - I nieuchronnym. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wiedza o takim wanie przebiegu zjawisk, przypadkowym i nieprzewidzialnym w duszych terminach, a z drugiej strony nieuchronnym jest nam potrzebna na codzie. Od ilu naiwnych oczekiwa, ilu zudze potrafi nas skutecznie obroni.

 

- W oczekiwaniu na wielk, a po grb, mio ?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Zdziwi Pani, ale nie. Takie oczekiwanie jest zgodne z nasz ludzk, natur. Chroni powinnimy si przed pochopn, powierzchowna, stereotypow wanie, analiz wydarze i czynionych nam obietnic.

 

- Wrmy jeszcze na chwil do atawizmw. Nie bardzo przygotowani jestemy, jak je traktowa. W szkole dowiedzielimy si, e zostaa nam jeszcze ko ogonowa, a ju nie ogon cay i waciwie nie bardzo wiemy, po co nam taki stan posiadania. Ale skoro jest... Ale skoro s homoseksualici...

 

Dr Zuzanna Stromenger - ... wic oczywicie maj prawo, cakowicie zgodnie z natur by wrd nas. Wystarczajco wiele zapacili jeszcze w XIX-tym wieku, yciem nawet, za podobne "przestpstwo". Fakt, e istniej pord nich zbrodnie pedofilw, czy inne crimes passionels naley przyj za nieomijajce adnej grupy zjawisko patologii spoecznej. Przestpstwo podlega karze za czyn przestpczy, a nie za sam tylko przynaleno do takiej czy innej mniejszoci.

 

- Pisze Pani o jeszcze jednym fenomenie - uchodzcym dotd za patologi, o saliromanii. O tym wiemy jeszcze mniej. Moe tylko czytelnicy biografii Mozarta wiedz, e by on saliromanem?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Spotykana wrd ludzi saliromania jest kontynuacj zwierzcych zachowa znakowania swego terytorium odchodami oraz substancjami niektrych gruczow wydzielania zewntrznego. W ten sposb samce wytyczaj granice wasnego terenu, odstraszajc rywali czy intruzw. To wana funkcja komunikacji midzy osobnikami tego samego gatunku, ustalania stosunkw hierarchii w grupie, zdobywania samic. U czowieka, jeeli przejawia si to w postaci zanieczyszczania partnerki(a) wasnymi nieczystociami, uzna to mona za anomali. Jest to zjawisko o wiele czstsze, ni si powszechnie przypuszcza. Mwic jednak o anomalii, pamitaabym o pochodzeniu owego zachowania, utrwalonego przecie w toku ewolucji. Jeeli wic spotykamy si z nim dzisiaj u pewnych osobnikw, to wiadcz one o funkcji przechowywanej szcztkowo, wypaczonej i trudnej do przyjcia w dzisiejszym spoeczestwie pod tak akurat postaci.

 

- Czy znakowanie si zapachami jest ju ludziom niepotrzebne? Czy zaniko na rzecz porozumiewania si sowem czy obrazem?

 

Dr Zuzanna Stromenger - Ale nie! Nie tylko przemys perfumeryjny kwitnie, ale ilu jeszcze mczyzn mwi: - Lubi twoje perfumy. Albo odwrotnie: - Co ty na siebie dzi wylaa! Ile kobiet zbliajc si na powitanie do szyi partnera zastyga przed pocaunkiem czujc zapach, jakiej same nie uywaj? Albo jeszcze ile zbrodni wykrywa dzisiaj kryminalistyka analizujc molekuy wody koloskiej, jak zwyk skrapia si podejrzany?

 

- Seks, zachowania, mimo medialnej oklepanki, wiemy o nich nadal jeszcze tak mao. A o ile mniej ni Pani. Dzikuj za " W niewoli pci" - jej czytelnicy uchroni si bkania po planecie seksu niczym pijane dziecko we mgle.

 

 

Rozmawiaa Magda Dunikowska