Anna Maria Jopek - Christmas Concert

 

2008.12.07 Nasza Polonia

 Z sezonowymi pozdrowieniami w Hadze - Anna Maria Jopek

Foto (c) Grace Wychowanska

 

Dzisiaj wieczorem w haskim kociele Nieuwe Kerk przy Spui 175 odby³ siź koncert Anny Marii Jopek z akompaniuj±cym jej polskim zespo³em. Organiztorem imprezy by³a Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

 

W zaprezentowanym repertuarze znalaz³y siź polskie kolźdy i sezonowe piosenki pe³ne nastroju, improwizacji i ciep³a. Wzruszona publiczno¶ę i miźdzynarodowa atmosfera na koncercie dope³ni³y udany wieczór.

 

Anna Maria Jopek - polska wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek, producentka nagrań - jest zdobywczyni± wielu z³otych i platynowych p³yt.

 

 

gw