IDFA 2008 - dzie jedenasty

2008.12.02 Nasza Polonia

 

Nagrody rozdane, gocie si rozjechali, ale stale s filmy do ogldania, tego ostatniego niedzielnego dnia festiwalu IDFA. I nie auj, e si skusiem na t kocwk.

Lao An ma 89 lat, kocha si w duo modszej kobiecie, z ktr taczy na skwerkach Pekinu, i ktra si nim opiekuje. W domu ma skwaszon on - ju od 60-ciu lat t sam -, ktra wie o "aferze" i ze wstydu nie chce wychodzi na zewntrz. Kiedy Lao An ley w szpitalu, jego "kochanka" umiera na wylew krwi do mzgu. Cae otoczenie chroni go przed szokiem, ukrywajc prawd. Kiedy w kocu jednak prawda wychodzi na jaw, Lao pacze nad grobem ukochanej, ale niedugo potem szuka na skwerku nowej opiekuczej koleanki, podczas gdy ona siedzi w domu zgryliwa jak zawsze. Lina Yang z Hongkongu wyreyserowaa ten portret dziarskiego dziadka 'The Love of Mr. An'.


'Pressure Cooker' - 'Szybkowar' to amerykaski film Marka Beckera i Jennifer Grausman o lekcjach gotowania w publicznej High School w Filadelfii. "Szybkowarem" okazuje si ambitna, choleryczna, ale cakowicie oddana sprawie nauczycielka Wilma Stephenson, ktra robi wszystko, aby jej uczniowie, przewanie z trudnych rodzin, zdobyli stypendia na dalsz nauk, kulinarn lub inn. W tym celu motywuje swych uczniw do uczestniczenia w konkursach gotowania i docierania do finaw, ktre daj szanse na stypendia. Mimo dyktatorskiego podejcia uczniowie j uwielbiaj. I co wicej, na og docieraj do finaw i otrzymuj stypendia, tak jak w roku szkolnym pokazanym na filmie. Jennifer Grausman powiedziaa po pokazie, e istnieje caa sie takich kursw kulinarnych, nota bene zaoona przez jej ojca, ktra ma na celu otwieranie drzwi do dalszych studiw.

'Japan, A Story of Love and Hate' - 'Japonia, Historia Mioci I Nienawici' to dokument, ktry mnie rozczarowa. Angielski reyser Sean McAllister owiadcza na pocztku filmu, e jest ju dwa lata w Japonii i nic z tego kraju nie rozumie. A spotyka zuboaego Naoki, ktry straciwszy cay kapita w kryzysie lat 90-ych zarabia jako listonosz. Ma duo modsz narzeczon i wstydzi si spotkania z jej ojcem, ktry jest w jego wieku. Para przeywa permanentne kryzysy ale pozostaje razem. W ostatecznoci nie wiadomo czy McAllister co wicej zrozumia z Japonii, w kadym razie nie by w stanie tego klarownie przekaza publicznoci.

I tak ju naprawd koniec IDFA 2008

 

Jan Minkiewicz


IDFA 2008 - DAG ELF

 

De prijzen vergeven, de gasten vertrokken, maar nog steeds films te zien, die laatste zondag van het IDFA Festival 2008. En ik heb geen spijt, dat ik dat staartje heb meegenomen.


Lao An is 89 jaar oud, is verliefd op een veel jongere vrouw, waarmee hij danst op buurtpleintjes in Beijing en die hem verzorgt. Thuis heeft hij een zuurpruim van een vrouw - al. 60 jaar dezelfde -, die van zijn 'affaire' afweet en uit schaamte niet naar buiten wil. Wanneer Lao An in het ziekenhuis ligt, stert zijn 'geliefde' aan een hersenbloeding. Zijn hele omgeving behoedt hem voor de schok en verhult de waarheid. Als hij er uiteindelijk wel achterkomt, huilt Lao bij het graf van zijn geliefde, maar niet lang daarna zoekt hij op het buurtplein weer een nieuwe verzorgster, terwijl zijn vrouw even bits als altijd thuiszit. Lina Yang uit Hongkong heeft dit portret van de viriele opa geregisseerd: 'The Love of Mr. An'.


'The Love of Mr. An'


'Pressure Cooker'


Jennifer Grausman 'Pressure Cooker' - foto Jan Minkiewicz


'Japan, A Story of Love and Hate'

 

'Pressure Cooker' is een Amerikaanse documentaire van Mark Becker en Jennifer Grausman over kooklessen op een publieke High School in Philadelphia. De 'snelkookpan' blijkt de ambitieuze, cholerische, maar geheel toegewijde lerares Wilma Stephenson te zijn, die er alles aan doet, om haar leerlingen, meest uit moeilijke gezinnen, aan een studiebeurs te helpen voor verdere culinaire of andere studie. Daarom motiveert zij haar leerlingen om mee te doen aan kookwedstrijden en de finales te halen, omdat die toegang geven tot stipendia. Ondanks haar dictatoriale aanpak lopen de leerlingen met haar weg. Ren ze halen in de regel ook de kookfinale en krijgen beurzen, zoals ook de In deze documentaire gefilmde jaargang. Jennifer Grausman vertelde In het nagesprek, dat er een heel netwerk is van zulke kooklessen, nota bene opgericht door haar eigen vader, die de deur moeten openen voor verdere studie.


'Japan, A Story of Love and Hate' heeft mij ietwat teleurgesteld. De Engelse regisseur Sean McAllister verklaart aan het begin van zijn film, dat hij na twee jaar verblijf In Japan nog niets van dal land snapt. Tot hij de verarmde 58-jarige Naoki tegenkomt, die na zijn hele kapitaal verloren te hebben in de crisis van 90-er jaren, werkt als parttime postbode. Hij heeft een veel jongere vriendin en geneert zich om haar vader te ontmoeten, die van zijn leeftijd is. Het koppel heeft permanente crises, maar blijft bij elkaar. Uiteindelijk wordt niet duidelijk of McAllister nu wat meer van Japan begrepen heeft, hij heeft het In ieder geval niet helder aan de kijker weten over te brengen.

En dat was het dan helemaal over IDFA 2008

 

Jan Minkiewicz