IDFA 2008 - dzie dziesity

2008.12.01 Nasza Polonia

 

W sobot, dziesitego i przedostatniego dnia festiwalu widziaem cztery filmy.


Zaczem od wyborw w Kenii. 'From Prison to Parliament' to norweski film Charlotte Rdher Tvedt o Kenijczyku, wieloletnim dysydencie, skazanym w Norwegii za defraudacj pienidzy suby imigracyjnej na cele opozycji w Kenii.

W wizieniu - a raczej otwartym orodku poprawczym - poznaje on Niemca, zwykego ojca rodziny z wyrokiem dwch lat za przemyt narkotykw. Kiedy obaj wychodz Kenijczyk Peter przekonuje Niemca Wolfganga, ktry przez wizienie straci wszystko, cznie z rodzin, aby pojecha z nim do Kenii szerzy tam demokracj. Z dwoma uywanymi traktorami Peter wraca do swoich wiejskich stron, aby tam ubiega si o miejsce w parlamencie w wyborach 2007 r. Nie chce kupowa gosw a raczej powouje si na wzory norweskie dla przekonania wyborcw. Ostatecznie jednak musi wedle kenijskiej tradycji politycznej rozdawa banknoty. Nie pomaga mu to i stale optymistyczny oraz lekko oportunistyczny Peter tym razem nie trafia do parlamentu. Film koczy si scenami z powanych zamieszek po wyborach prezydenckich, pniej tego samego 2007 roku.


'The Last Rites' - 'Ostatnie Namaszczenie' to krtki film z Bangladeszu. W porcie Cittagong zuyte wielkie statki cicie s na kawaki. Yasmine Kabir pokazuje z dala prawie surrealistyczne postacie snujce si midzy kadubami statkw z szafami i biurkami na plecach, mozolnie cignce ciki stalowy kabel lub w pocie czoa pracujce przy ciciu stalowych pyt. Jedyne dwiki to jakby przytumione okrzyki, szepty, stuki. Yasmine Kabir chciaa stworzy atmosfer jakby apokaliptyczn, ale z respektem dla robotnikw. S nimi gwnie wieniacy z pnocy kraju, uciekajcy przed susz.

'The Flower Bridge' - 'Most Kwietny' to historia ojca z trjk dzieci na wsi w Modawii. Matka jest od kilku lat gdzie za granic i przysya pienidze na ksztacenie dzieci i remont domu. Kochajcy swoje dzieci ojciec bierze na siebie rol obojga rodzicw, wprowadzajc ostry reim sprztania, gotowania i prac wok gospodarstwa rolnego. Rumun Thomas Ciulei wykorzysta okazj i obok wnikliwego portretu rodziny pokaza pikne cztery pory roku modawskiego krajobrazu. Raz jeszcze potwierdzi przy tym si filmowania na 35 mm.

Kocowym filmem tegorocznej IDFA by 'Les Plages D'Agnes', najnowszy film Agnes Varda. Postanowia opowiedzie swoje ycie na podstawie starych fotografii i filmikw, fragmentw z wasnych filmw, spotka ze starymi przyjacimi. Bawi si przy tym rnymi rodkami pomocniczymi, jak zestawy luster na play, czy na nowo odgrywanie starych scen. A ycie Agnes Varda - urodzonej w Belgii z francusko-greckich rodzicw - to nie tylko wspomnienia reyserki, fotograficzki i plastyczki, ale take kalejdoskop caej kultury francuskiej ostatnich 60-iu lat.


'From Prison to Parliament''The Last Rites'

'The Flower Bridge'


'Les Plages d'Agnes'


Jan Minkiewicz


IDFA 2008 - DAG TIEN

 

Op zaterdag, de voorlaatste dag van IDFA heb ik vier films gezien. Ik begon met verkieizngen in Kenia. 'From Prison to Parliament' is een Noorse film van Charlotte Rdher Tvedt over een Keniaan, sinds jaren dissident, in Noorwegen veroordeeld wegens verduistering van gelden van de immigratiedienst ten bate van de oppositie in Kenia.


In de gevangenis - of eerder een open inrichting voor heropvoeding - leert hij een Duitser kennen, een gewone huisvader met een veroordeling tot twee jaar voor drugssmokkel. Wanneer beiden vrijkomen, overtuigt Keniaan Peter Duitser Wolfgang - die door zijn veroordeling gezin en alles kwijt is geraakt - om met hem naar Kenia te gaan om daar democratie te bevorderen. Met twee gebruikte tractors keert Peter terug naar zijn plattelandsstreek, om daar te proberen in het parlement gekozen te worden in de verkiezingen van 2007. Hij wil geen stemmen kopen, maar beroept zich eerder op Noorse voorbeelden om de kiezers te overtuigen. Uiteindelijk moet ook hij echter volgens Keniaanse politieke traditie bankbiljetten uitdelen. Het helpt hem niet en de altijd optimistische en soms wat opportunistische Peter komt ditmaal niet in het parlement. De film eindigt met scnes van ernstige rellen na de presidentsverkiezingen, later In datzelfde 2007.

 

'The Last Rites' is een korte film uit Bangladesh. In de haven van Chittagong worden oude oceaanschepen aan repen gesneden. Yasmine Kabir laat van een afstand bijna surrealistische figuren zien, die zich als schimmen bewegen tussen de scheepsrompen met kasten of bureaus op hun rug, moeizaam aan een zware stalen kabel trekken of zwaar bezweet stalen platen staan door te branden. De enige geluiden zijn gedempte schreeuwen, fluisteringen, klopgeluiden. Yasmine Kabir wilde als het ware een apocalyptische sfeer oproepen, maar met respect voor de arbeiders. Dat zijn voornamelijk boeren uit het noorden, op de vlucht voor de droogte.

'The Flower Bridge' is het verhaal van een vader met drie kinderen in een Moldavisch dorp. De moeder is al een paar jaar in het buitenland en stuurt geld voor het onderwijs van de kinderen en reparatie van het huis. De vader, die veel van zijn kinderen houdt, neemt de rol op zich van beide ouders en voert een streng regiem in van opruimen, koken en werken op de boerderij. De Roemeen Thomas Ciulei maakte dankbaar gebruik van de gelegenheid en laat naast het indringende portret van het gezin de schitterende vier jaargetijden van het Moldavische landschap zien. Daarmee bewees hij nogmaals de kracht van het filmen op 35 mm.

Slotfilm van IDFA 2008 was 'Les Plages D'Agnes', de nieuwste film van Agnes Varda. Zij besloot haar leven te vertellen aan de hand van oude foto's en filmpjes, fragmenten uit eigen films en ontmoetingen met oude vrienden. Zij speelt daarbij met allerlei hulpmiddelen, zoals spiegels op het strand of opnieuw gespeelde oude scnes. En het leven van Agnes Varda - in Belgi geboren uit Frans-Griekse ouders - dat zijn niet alleen de herinneringen van een regisseuse, fotografe en kunstenares, maar ook een caleidoscoop van de hele Franse cultuur van de laatste 60 jaren.

 

Jan Minkiewicz