Prywatna Internetowa gazeta Zygmunta Broniarka

Plotki potki i GRUBE RYBY

 

,,Lepszy Marszaek, ni tamten"

 

Kiedy, kiedy miaem okazj wystpowa z Januszem Zakrzeskim, aktorem teatralnym i filmowym, w szkole podstawowej. Dzieci zwracay si do niego per ,,Panie Marszaku", poniewa obok mnstwa rl w ogle, wyspecjalizowa si on w roli Marszaka Jzefa Pisudskiego, co czyni i czyni wrcz znakomicie.

 

Po kilku pytaniach, ktre stawiay mu dzieci a ktre zaczynay si od sw "Panie Marszaku", Janusz powiedzia: ,,Kochane dzieci. Ja nie jestem Panem Marszakiem, ja tylko gram rol Pana Marszaka". A na to jedna z dziewczynek: "Panie Malsaku, dla nas pan bdzie zawse Malsakiem, moze nawet lepsym, niz tamten". I oto Pan Marszaek wystpi w niedziel, 23 marca, ,,na piterku" Teatru Polskiego w Warszawie w swoim programie pt. ,,Co mi zostao z tych lat" (przy fortepianie by Andrzej Poczyski). Programem tym promowa on swoj ksik pt. ,,Moje spotkania z Marszakiem", o ktrej jego przyjaciel, profesor .Zbigniew Wjcik, napisa: ,,Tytu moe si w pierwszej chwili wydawa surrealistyczny - przecie Janusz Zakrzeski urodzi si po mierci Marszaka, jak wic mg si z nim spotyka ? (Ale) nikt nie odtworzy tak znakomicie tej postaci, jak uczyni to on. Sdz, e mam prawo tak mwi, nale bowiem do nielicznych jeszcze yjcych, ktrzy w dziecistwie znali Marszaka i spotykali go wielokrotnie".

 

"Wyznania mioci"

 

Ale to bynajmniej nie wszystko. Program pana Janusza zbieg si z dwoma wydarzeniami, ktre go wzbogaciy. To pierwsze to spr o to, czy dobrze zrobili pastwo Jolanta i Aleksander Kwaniewscy, kiedy w czasie wystpu 21 marca w Sali Kongresowej nieprawdopodobnie SPRAWNEGO Chiskiego Zespou Artystw wprost NIEPENOSPRAWNYCH, ,,wyznawali sobie mio". Prezydent, mwic, e to jego ona i jej Fundacja ,,Porozumienie bez barier" po wielu staraniach ten zesp do Polski sprowadzia powiedzia czule: ,,Dzikuj Ci, Jolu". A pani Kwaniewska w swoim przemwieniu podkrelia: ,,W czasie koncertu zobaczyam ezki w oczach mojego ma - i za to go kocham".


Aleksander Kwaniewski

 

Wielu uznao to za niepotrzebn demonstracj uczu, cho sala przyja obie wypowiedzi entuzjastycznie. Podobnie entuzjastycznie przyja sala w Teatrze Polskim sowa Janusza Zakrzeskiego: ,,W modoci poznaem dziewczyn - i jestemy razem ju 38 lat. Dzikuj Ci, Basiu".


Kto uwolni Pisudskiego z Magdeburga ?


Marszaek Pisudski
Drugie wydarzenie ma charakter midzynarodowy. Janusz Zakrzeski wystpi, jak powiedziaem, 23 marca b.r., a 20 lutego odbyo si poegnanie ambasadora Niemiec w Polsce, pana Franka Elbe. Jaki ma to ze sob zwizek ? Ot taki, e w 1998 roku, Janusz Zakrzeski jako Marszaek Pisudski odtworzy na starym Dworcu Gwnym w Warszawie scen przyjazdu Jzefa Pisudskiego z twierdzy magdeburskiej do stolicy 10 listopada 1918 roku (11 listopada Pisudski przej w Polsce wadz).

 

Za tym historycznym wydarzeniem kry si fakt te historyczny: oto Marszaka uwolni z twierdzy magdeburskiej niemiecki hrabia Harry von Kessler. Von Kessler za zosta wybrany przez wczesny, ju na wp rewolucyjny, rzd niemiecki do tego aktu dlatego, i pozna Pisudskiego w 1915 roku na froncie woyskim. Z wdzicznoci za uwolnienie w listopadzie 1918 roku. Pisudski spowodowa wkrtce pniej mianowanie von Kesslera pierwszym posem Niemiec w niepodlegej Polsce. Von Kessler, owszem, przyjecha do Warszawy, ale ze wzgldu na opr Francji, by posem tylko przez 26 dni. Ale by, i Frank Elbe czu si - i czuje si nadal - jego nastpc. Te wszystkie zbiegi okolicznoci potwierdzaj tylko, jak skomplikowane s polskie - i europejskie - losy, i jak wszystko si ze wszystkim wie. Moe to jedyna regua w tym naszym chaotycznym wiecie ?

 

Na grzbiecie wia

 

Jeeli ju mowa o szukaniu regu dla wyjanienia ,,chaosu wiata", to na pewno nie mona pomin zadziwiajcej ksiki, ktrej promocja odbya si 26 marca w ,,Klubie Ksigarza" na Rynku Starego Miasta. Promocja ta wzbudzia szczeglne zainteresowanie ze wzgldu na wydawnictwo, ktrego nakadem ukazaa si ta ksika, a mianowicie... MUZ. Jest ono czone z Wodzimierzem Czaszastym, sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ktrego zeznania przed Sejmow Komisj ledcz w sprawie Rywina zostay przez lew stron naszej sceny politycznej uznane za ,,szczyt kompetencji". Podobnie jak zeznania Aleksandry Jakubowskiej, ktr tygodnik "Polityka" okreli jako "Lwic Lewicy".

 

Ksik napisa Andrzej or, a nosi ona tytu ,,Maks albo zniknicie Prospera". Sam or powiedzia o niej, e jest ,,bardzo trudna w czytaniu" i rzeczywicie jest. Jednake zdarzaj si rwnie miejsca atwiejsze. Na przykad or cytuje historyjk opowiedzian przez synnego niepenosprawnego geniusza Stephena Hawkinga, brytyjskiego fizyka teoretyka, o filozofie brytyjskim Bertrandzie Russellu (1872-1970). Mia on wykad o reguach rzdzcych wszechwiatem, a gdy skoczy, pewna starzejca si dama zarzucia mu kamstwo. ,,wiat - powiedziaa - jest naprawd paski i spoczywa na grzbiecie gigantycznego wia". Russell: ,,A na czym spoczywa ten w ?". Dama: ,,Jest pan sprytny, mody czowieku, bardzo sprytny, ale jest to w na wiu i tak do koca". Komentarz w kuluarach promocji ? ,,Czarzasty na pewno nie jest wiem. Zwaszcza w szybkoci mylenia".

 

Biuteria grecka sprzed 7 tysicy lat

 

Ambasador Republiki Helleskiej (Grecji) w Polsce, p. Nikos Vamvounakis, poczy ze sob dwie okazje - przyjcie dla uczczenia wita Narodowego Grecji i otwarcie Wystawy Biuterii Greckiej - w jednym dniu i w jednym miejscu - 25 marca na Zamku Krlewskim w Warszawie. Samo to poczenie byo inicjatyw oryginaln za fakt, e w tym proczu Grecja jest przewodniczc Unii Europejskiej i e w Atenach odbdzie si przyjcie nowych czonkw - w tym Polski - do Unii, nadawa obu uroczystociom szczegln rang.

 

Biuteria grecka oszaamia przede wszystkim tym, e jej wytwarzanie zaczo si czasw tak zamierzchych, jak neolit (pite tysiclecie przed nasz er). Pi tysicy lat przed Chrystusem ? Tak! Gdzie wtedy bylimy MY ? Korpus dyplomatyczny i inni gocie zwiedzili t wystaw przed rozpoczciem przyjcia, otrzymujc te pikn, ilustrowan broszur na temat biuterii greckiej po angielsku i po grecku. Za w broszurze tej znalelimy szczerze wyraon prawd: e biuteria grecka, rwnie w tamtych odlegych czasach, suya jako ,,manifestacja prnoci". Co wiadczy, e natura ludzka nic a nic si nie zmienia.

 

Jak wiadomo, Grecja znajduje si w konflikcie z Turcj o Cypr - od 1974 roku jest on podzielony na cz ,,greck' i tureck". Ale ani my - cho mamy dobre stosunki i z Grecj, i z Turcj, ani Brytyjczycy, ktrzy rzdzili Cyprem przez 82 lata (od 1878 do 1960 roku) - nie moemy mediowa midzy nimi z prostego powodu. To, co jest dla nas niezrozumiae, okrelamy powiedzeniem, e siedzimy "jak na TURECKIM kazaniu", natomiast Anglicy o czym dla SIEBIE niezrozumiaym mwi: ,,It's GREEK to us" (,,To dla nas GREKA"). My w kadym razie bardzo chcielibymy, eby nastpio pokojowe rozwizanie problemu cypryjskiego, bo Grekw kochamy, a Turkom nie zapomnimy nigdy, e, kiedy w wyniku zaborw Polska nie istniaa, na przyjciach dyplomatycznych na dworze sutana zawsze by wolny fotel dla przedstawiciela Polski, a mistrz ceremonii przeprasza za nieobecno posa ,,Pastwa Lehw", bo Leh - to po turecku wanie Polak.

 


Z. Broniarek, Warszawa

 

2003.04.13 Nasza Polonia