pARTycypacja

2008.02.29 Nasza Polonia

 

Galeria PWW zaprasza na wystawź "pARTycypacja"
Poznań - Zielona Góra

informacje na stronie:

http://partycypacja.com/partycypacja.html

Galeria PWW , ul. Wroc³awska 7 w Zielonej Górze

07.03.2008


Ko³o Naukowe PWW przy Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej

Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego