Les Amis de C. K. Norwid - Rzeba Pawa Jocza


2004.03.28 Nasza Polonia

Szanowni Pastwo,


Polacy z Parya zorganizowani w stowarzyszeniu << Les Amis de C. K. Norwid >> chc odda hod wielkiemu poecie, ktry zmar w tym miecie 120 lat temu. Czonkowie stowarzyszenia zwrcili si do Pawa Jocza, znakomitego rzebiarza polskiego, yjcego od lat w Paryu, z prob o wykonanie rzeby Norwida. Artysta wykona pomnik w gipsie i wysa sw prac do odlewu w brzie, do pracowni w Limoges. Chcielibymy w 2004 roku uwici pami naszego ulubionego poety wystawiajc rzeb Pawa Jocza w Paryu (w Parku Poetw lub na jednym z placw IX dzielnicy, gdzie Norwid mieszka przez 15 lat).

Opacenie odlewu z brzu i druku katalogu prac Pawa Jocza powiconych C. K. Norwidowi, gdzie bd wymienieni wszyscy darczycy,  zmusio nas do zbierania funduszu. Znalelimy ju trzech prywatnych dobrodziejw, ktrzy w miar swoich moliwoci pomog nam w zrealizowaniu tego przedsiwzicia. Zoylimy proby o pomoc finansow do instytucji francuskich i polskich.

Niestety, polski minister Kultury i Sztuki Waldemar Dbrowski i komisarz generalny obchodw "Sezon polski we Francji 2004 " Ryszard Kubiak, pomimo pocztkowych obietnic o sfinansowaniu tej inicjatywy, w rezultacie odmwili Stowaszyszeniu << Les Amis de C. K. Norwid >> wszelkiej pomocy, chocia nasz projekt zosta poparty przez ponad 150 Polakw ze rodowiska artystyczno-literackiego w wikszoci paryskiego. Odmowa polskiego ministerstwa zniweczya szanse postawienia rzeby Pawa Jocza na nowowybudowanym placu w pobliu Zakadu w. Kazimierza, gdzie zmar poeta, a nasze Stowarzyszenie chciao umieci t rzeb Norwida uzyskujc zgod od mera XIII dzielnicy, p. Serge Blisko.

Jeeli mogliby, Szanowni Pastwo, pomc nam w tym przedsiwziciu, bdziemy bardzo wdziczni.

O miejscu i o uroczystej inauguracji rzeby w Paryu wszyscy, ktrzy zadeklarowali finansow
pomoc bd osobno zawiadomieni specjalnym  zaproszeniem.

Prosimy przyj wyrazy szacunku i powaania oraz polskie << Bg zapa >>.


Les Amis de C. K. NORWID
" Norwid to jeden z najwikszych poetw i mylicieli chrzecijaskiej Europy "

                                                                                                                 Jan Pawe IINowo powstae towarzystwo paryskie <<Les Amis de C.K. Norwid>> stawia sobie za zadanie :
- popularyzacj jego dziea (poezja, proza, teatr, grafika) we Francji
- otwarcie muzeum Norwida w Paryu
- odlanie jego pomnika (duta Pawa Jocza) i wystawienie go na jednym z paryskich placw
- umieszczenie tablic pamitkowych na domach, w ktrych Norwid mieszka
- inspirowanie publikacji norwidowskich
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (wystaw, kolokwiw, filmw etc. jemu
powiconych)
- organizowanie konkursw artystycznych imienia Norwida w dziedzinie poezji, malarstwa, rzeby i muzyki.

Osoby zainteresowane pomoc finansow dla towarzystwa mog skada dary czekiem
wystawionym na <<Les Amis de C.K.Norwid>> i wysa go na adres skarbnika towarzystwa -
Zbigniew Wickowski, 13 rue Fourcade, 75015 Paris
lub przelewem na Caisse d'Epargne, 17, rue Vouill 75015 Paris,
numer konta 04 04 53 28 820 z dopiskiem << Les Amis de C.K. Norwid >>

Kady dar, nawet najmniejszy, mile widzianyAdres do korespondencji :
Mr Zbigniew WIECKOWSKI, 13 rue Fourcade, 75015 PARIS
tel. 01 45 30 07 51Norwid Jocza"... i  wyszczerzy zby zimny popi " C. K. Norwid


Rzeba Pawa Jocza, to cielesna metafora, idea w marszu, idea w myli. Samorzutnie brata si z
przestrzeni, wyraa spokojn si. Wchodzi w przestrze nie tylko ruchem wibrujcej formy, ale
nade wszystko swoimi niedopowiedzeniami. W otwartej przestrzeni szuka dopenienia. Jej
okaleczone ramiona nie ujm, nie obejm, nie zwi, nie uatwi  lotu. Rzeba ukrywa gbokie
emocje, emocje sowiaskiej duszy. Skania do medytacji, pobudza do mylenia, do odczytania
twrczoci i bolesnego ycia poety.

Czy kady moe odnale si w wiecie ulepionym przez Pawa Jocza? Wydaje si, e nie. Moe wanie dlatego artysta tak ciko paci za swj wybr; wybr wygnania. Jego duchow ojczyzn, ktr sam wykreowa, trudno porwna z kim innym. Jego wiat jest tylko dla wybranych, estetw ducha i formy, jakby z Gombrowicza. Samotny w tym wewntrznym wiecie, Pawe Jocz nikomu si nie kania, w swoim Parnasie zdaje si panowa niepodzielnie. Tylko jego duch ma prawo porusza si i by szczliwym, pomimo swych fizycznych trudnoci i imponderabiliw. Takie jest jego ycie i jego wiat.
L'ombre de la lumire stp C. K. Norwida to z kolei ycie i poezja tego poety sumienia. Nago, to mier, skrzydo - poetyczny wzlot ducha, zamane rami - kalectwo niedocenienia. Realistycznie autentyczna twarz identyfikuje osob. Nogi w marszu wskazuj, e to Homo viator zakorzeniony w ziemi.

Pawe Jocz urodzi si 6 maja 1943 roku w Wilnie. Studiowa rzeb w warszawskiej Akademii
Sztuk Piknych w latach 1963-1970, a nastpnie przenis si do Francji. Uprawia rzeb, malarstwo i rysunek. Autor monumentalnych rzeb. Uczestniczy w ponad szedziesiciu manifestacjach i wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Szwecji i Luksemburgu. Jego prace znajduj si w kolekcjach prywatnych i pastwowych.  Rzeb "Elevation" mona podziwia w Boulogne pod Paryem, gdzie znajduje si jego pracownia. Jego dorobek artystyczy prezentuj liczne albumy powicone jego twrczoci. Mona zwiedzi jego atelier znajdujce si na 1740 alle du Vieux Pont de Svre w Boulogne (92100).

Les Amis de Norwid

 

Mr Jan TOMBISKI, ambassadeur de Pologne                                           Paris, le 28. 03. 2004
Mme Jadwiga CZARTORYSKA, directrice de l'Institut Polonais
Mme Zofia HERTZ, directrice de l'Institut Littraire ?
Mr Tadeusz DOMASKI, professeur, crivain
Mr Zbigniew WICKOWSKI, peintre
Mr Krzysztof JEEWSKI, pote
Mr Roman POLASKI, metteur en scne
Mme Rita GOMBROWICZ              
Mr Leszek TALKO, prsident de la Socit Hist. Litt. Polonaise
Mr Henryk RATAJCZAK, professeur, directeur du Centre Scientifique PAN
Mr Elis KOWALSKI, journaliste
Mr Piotr MOSS, compositeur
Mme Agata BOUVY-KALINOWSKA, prsidente de l'APAITE
Mme Jadwiga DBROWSKA, journaliste
Mr Tadeusz WYRWA, professeur au CNRS
Mr Aleksander CZSTKIEWICZ, journaliste
Mr Kazimierz SKORUPSKI, metteur en scne
Mr Marek P. PROKOP, philosophe   
Mr Marc FRANCISZKOWSKI, libraire
Mr Tomasz YCHOWSKI, pote
Mr Ryszard MATURA, historien
Mme Barbara CORNET-PODGRSKA
Mr Roman Y. KUKURA, crivain
Mme Ludwika OGORZELEC, sculpteur
Mr Pawe JOCZ, sculpteur
Mme Ella JAROSZEWICZ, actrice
Mr Christophe ZAGRODZKI, expert - affiches & arts graphiques
Mr Sawomir Z. URBASKI, collectionneur d'art
Mr Andrzej MALINOWSKI, peintre
Mr Zbigniew JUDYCKI, rdacteur, diteur
Mme Elisabeth VIROL, actrice
Mme Beata HALSKA, violoniste
Mr Franciszek LESSKI, peintre
Mr Andrzej DOBOSZ, littraire, libraire
Mr Bruno KOPER, professeur, peintre
Mme Christine CADOURS, directrice des affaires culturelles
Mme Jacqueline BONNETIER, professeur
Mr Christian REMER, metteur en scne du XIIIe art.
Soeur Leonarda GNATOWSKA, directrice de la Maison St Casimir
Mr Jzef BURY, photographe, artiste
Mme Halina SROCZYSKA, membre d'honneur
Mr Pierre Casimir ZALESKI, prsident de la Socit Hist. Litt. Polonaise