"TAKE A LOOK AT ME NOW" - PI LAT FOTOGRAFII U WANDY MICHALAK

 

2006.03.27 Nasza Polonia

 

Pod adresem Elandsgracht 35 w Amsterdamie mieci si od piciu lat Galeria WM, prowadzona przez Polsk fotograf Wand Michalak. Od pocztku kolega, Anglik Pete Purnell, fotografowa artystw tu przed otwarciem ich wystaw w galerii Wandy.


W sobot 25 marca odby si tam wernisa jego zdj. Jest to co prawda nieco nietypowa wystawa portretw fotografw, fotografowanych przez fotografa, ale z drugiej strony daje ona dobry przegld fotografikw, ktrzy przeszli przez galeri WM. Od Christophera Grabowskiego po Mayami Nakazaki czy Robin Stacey i od Krzysztofa Pruszkowskiego po Jaap Bijsterbosch czy Harrie Blommesteijn. Ten ostatni przemwi na otwarciu wystawy, nazywajc Wand Michalak Polsk "Mona Lis", a jej galeri miejscem spotka fotografikw. Zwrci on uwag na fakt, e nie wszyscy fotograficy czuli si a tak swojsko, kiedy na nich przysza kolej bycia portretowanym, co dobrze wida na niektrych wystawionych zdjciach.

 

W zawsze przyjemnej atmosferze u Wandy pi lat mino jakby w mgnieniu oka. Po nastpnych piciu oczekujemy tego samego.

 

"Take A Look At Me Now" do 29 kwietnia w Galerii WM, Elandsgracht 35 w Amsterdamie.

 

Jan Minkiewicz


"TAKE A LOOK AT ME NOW" - VIJF JAAR FOTOGRAFIE BIJ WANDA MICHALAK

 

Aan de Elandsgracht 35 in Amsterdam huist sinds vijf jaar Gallery WM, geleid door de Poolse fotografe Wanda Michalak. Vanaf het begin heeft haar collega, de Brit Pete Purnell, foto's gemaakt van de exposanten bij Wanda, alk voor de opening van hun tentoonstelling.

 

Op zaterdag 25 maart vond de opening plaats van de tentoonstelling van zijn foto's. Het is weliswaar een ietwat vreemde tentoonstelling van portretten van door een fotograaf gefotografeerde fotografen, maar ze geeft wel een goed overzicht van fotografen, die Galery WM gepasseerd zijn. Van Christopher Grabowski tot Mayami Nakazaki of Robin Stacey en van Krzysztof Pruszkowski tot Jaap Bijsterbosch of Harrie Blommesteijn. Die laatste hield tijdens de opening een toespraakje, waarin hij Wanda Michalak de Poolse Mona Lisa" noemde en haar galerie een trefplaats voor fotografen. Hij wees er op, dat niet alle fotografen zich even gemakkelijk voelden, toen zij aan de beurt waren om geportretteerd te worden, wat op sommige foto's goed te zien is.

In de altijd prettige sfeer bij Wanda zijn de vijf jaar als in een oogwenk voorbijgegaan. Wat de volgende vijf betreft verwachten we hetzelfde.

 

"Take A Look At Me Now" tot 29 april In Galery WM, Elandsgracht 35 in Amsterdam.

 

Jan Minkiewicz

 


Galeria WM w Amsterdamie - foto Jan Minkiewicz


Gocie bawi si na wernisarzu - foto Jan Minkiewicz


Harrie Blommesteijn przemawia na wernisau - foto Jan Minkiewicz


ywi fotograficy pod portretami kolegw - foto Jan Minkiewicz


Bogdan Konopka sportretowany przez Pet Purnella - foto Jan Minkiewicz