Rada Programowa

GALERII SZYB WILSON

ma zaszczyt zaprosi

 

dnia 18 marca 2005 r. o godz. 18.00 na wernisa wystawy

"Epifanie natury w pono-nowoczesnym wiecie"

/ ponad sto obiektw z drewna /

 

Jana de Weryhy-Wysoczaskiego

 

18 marca - 30 sierpnia 2005

 

 

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice tel./fax (32) 730 32 20

http://galeria.w3.pl

wilson@galeria.w3.pl

 

 

EPIFANIE NATURY W PNO - NOWOCZESNYM WIECIE


Wystawa tego artysty pt. "Epifanie natury w pno-nowoczesnym wiecie" w katowickiej Galerii Szyb Wilson jest kolejnym i w tak krtkim ju czasie trzecim w kraju odbywajcym si pokazem jego prac. Po polskim debiucie w 2004 r. w Galerii Kaplica przy Centrum Rzeby Polskiej w Oronsku i wanie
zakoczonej indywidualnej wystawie w Galerii Patio przy WSHE w odzi, zaczyna si wystawa obecna, pokazujca przeszo sto obiektw artysty. Wyeksponowane s one we wspaniaej i olbrzymiej poindustrialnej przestrzeni architektonicznej Galerii Szyb Wilson, ktrej powierzchnia wystawiennicza
jest ogromna. Jest to najwiksza dotychczasowa wystawa, ktra po przeszo dwudziestoczteroletniej pracy artystycznej Jana de Weryhy-Wysoczaskiego poza granicami Polski, umoliwiona zostaa tutaj poprzez pene zaangaowanie waciciela galerii, Johana Brosa, gromadzc i pokazujc w tym miejscu tak wiele prac artysty.

 

Ciekawa jest pewna zbieno a mianowicie - wszystkie teraz w Katowicach wystawiane prace powstay rwnie w wielkiej poindustrialnej przestrzeni architektonicznej tylko tyle, e w Hamburgu w
Ausbesserungswerk, gdzie przez wiele lat a dotychczas pokazywane byy, jako staa ekspozycja artysty.

 

Do wystawy ukae si katalog z tekstem wprowadzajcym pira dr Jana Stanisawa Wojciechowskiego.

 

Obecnie planuje si ju nastpne wielkie wystawy artysty na terenie Polski.

 


2005.02.25 Nasza Polonia