Marzena Gregier 'Color Factory' w Galerii WM

 

2009.10.25 Nasza Polonia

 

Do 7 listopada trwa w Amsterdamskiej galerii fotografii WM - Elandsgracht 35 - wystawa m³odej artystki warszawskiej Marzeny Gregier.


Jej prace, zbiorowo zwane przez ni± 'Colour Factory' s± fotografiami, przypominaj±cymi obrazy malarskie. Ale nie to jest najbardziej ciekawe. Fotografie Marzeny Gregier s± furtkami do szerszych opowieci, których moæna siź domylaę, staj±c przed jej pracami. Pozornie realistyczne maj± w sobie sporo abstrakcji, która zmusza do g³źbszej refleksji.

 

Ciekawa jest historia, jak Marzena Grygier trafi³a do Amsterdamskiej Galerii Wandy Michalak. Na otwarciu Marzena ods³oni³a kulisy tej sprawy. „Pó¼nym wieczorem Googluj±c sobie w Internecie trafi³am na stronź ze zdjźciami Wandy. Zafascynowa³y mnie, postanowi³am to jej napisaę mailem. Równoczenie zaprosi³am j± niemia³o do obejrzenia mojej strony. Ku mojemu zdziwieniu dosta³am prawie natychmiast zaproszenie od Wandy na wystawź w jej Galerii WM."

 

Do 7-go listopada moæna jeszcze obejrzeę 'Fabrykź Kolorów' Marzeny Gregier w Galerii WM, Elandsgracht 35 w Amsterdamie.

 

Jan Minkiewicz

 

MARZENA GREGIER 'COLOR FACTORY' BIJ GALERIE WM

 

Tot 7 november duurt nog in Gelerie WM aan de Elandsgracht 35 in Amsterdam de expositie van Marzena Gregier, een jonge kunstenares uit Warschau. Haar werken, die zij samen 'Colour Factory' noemt, zijn foto's, die op schilderijen lijken. Maar niet dat is het meest interessante. De foto's van Marzena Gregier zijn poorten naar langere verhalen, die je je kan voorstellen, wanneer je voor haar werken staat. Ogenschijnlijk realistisch hebben ze iets duidelijk abstracts in zich, wat tot diepere bezinning dwingt.


Marzena Gregier 'Irregular Summertime' - foto Jan Minkiewicz

 

Marzena Gregier 'Conhecimento' - foto Jan Minkiewicz


Marzena Gregier (z lewej), Wanda Michalak i jej syn Sebastian - foto Jan Minkiewicz

 

Interessant is hoe Marzena Gregier in de Amsterdamse galerie van Wanda Michalak terecht is gekomen. Op de opening vertelde Marzena de toedracht. "Op een avond zat ik laat te googlen op interent en kwam ik op de site met foto's van Wanda. Zij fascineerden mij, en ik besloot haar dat te mailen. Tegelijkertijd nodigde ik haar verlegen uit om mijn site te bezoeken. Tot mijn verbazing kreeg ik bijna meteen een uitnodiging van Wanda om mijn werken ten toon te stellen in haar Galerie WM".

 

Tot 7 november kan men de 'Colour Factory' van Marzena Gregier nog bezichtigen in Galerie WM, Elandsgracht 35 in Amsterdam.

 

Jan MInkiewicz