MARCO CITRON  "Niech bohaterskie czyny narodu yj wiecznie"

w Galerii ZPAF i S-ka, 28.03 - 30.04.2009

WERNISA: PITEK, 27.03.2009, GODZ. 19-21

Wystawa jest zapowiedzi Miesica Fotografii w Krakowie

2009.03.24 Nasza Polonia


Marco Citron z cyklu Niech bohaterskie czyny narodu yj wiecznie

"Zdjcia Marco Citrona z byych krajw komunistycznych wydaj si dziwnie znajome. Przypominaj wyobraenie utopii, tak bardzo uwielbianej przez fotografw krajw bloku komunistycznego w latach 60-tych i 70-tych. Mona je znale na widokwkach, ulotka! ch propagandowych prezentujcych lnice nowoci miasta i w innych formach wczesnej sztuki. Jednak w jaki sposb wiemy, e zdjcia te si od siebie rni. Nie tylko dlatego, e zostay zrobione przez wiadomego artyst, ale te z uwagi na to, e aranuje on samochody czy to na zdjciach w taki sposb, e zyskuj one dowcipny wymiar. To zabieg zabawny  i subtelny zarazem. Zdjcia demonstruj poczucie humoru, ktre wydaje si sprzeczne z nieczu natur fotografowanych rzeczy.

To wanie ta maa dwuznaczno sprawia, e dziaaj."

Martin Parr dla Photo News, luty 2009

 

Marco Citron  (Wochy, 1974) -  woski fotograf  modego pokolenia. Kojarzony gwnie ze zdjciami architektury, ktr fotografuje nadajc jej coraz to nowe oblicza i znaczen! ia. Swoje zdjcia wystawia midzy innymi  w Hiszpanii, Francj i, Niemczech, Woszech i w Sowenii. W Polsce jego prace prezentowane byy podczas Miesica Fotografii w Krakowie w 2007 roku. Wielokrotnie nagradzany na midzynarodowych  konkursach i festiwalach, w tym: International Color Award w Londynie w 2007 roku oraz  International Photography Awards w Los Angeles rok wczeniej. Absolwent filozofii na uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji. Mieszka i pracuje w Pordenone w poudniowo-wschodnich Woszech.

www.marcocitron.com 

Marco Citron "Niech bohaterskie czyny narodu yj wiecznie"

Galeria ZPAF i S-ka, ul. w. Tomasza 24, Krak&oacute! ;w

wystawa czynna: 28.03.-30.04.2009, pon-sb: 12-18, czwartki: 12-20

wernisa: pitek, 28.03.2009, godz. 19:00-21:00

www.zpafiska.pl