Jan van Eyck, Memling, Bosch - malarstwo niderlandzkie XV wieku

 

2010.02.21 Nasza Polonia

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kluboksiźgarnia Serenissima zapraszaj± na wyk³ad dr hab. Antoniego Ziemby prof. UW

 

Jan van Eyck, Memling, Bosch - malarstwo niderlandzkie XV wieku po³±czony z promocj± ksi±æki Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500.

T. I: Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich.

 

Spotkanie odbździe siź 23 lutego o godz. 17:00

w Kluboksiźgarni Serenissima,przy ul. Chmielnej 16/2.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Mirela Tomczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Dzia³u Handlowego
ul. Nowy ¦wiat 4, 00-497 Warszawa
tel. 022 55 31 344, fax 022 55 31 337

www.wuw.pl