Pary - Joanna Wierusz- Kowalska "W stron wiata"


2012.01.20 Nasza Polonia

 

Galeria Roi Dor ma zaszczyt zaprosi na wernisa wystawy Joanna Joanna Wierusz- Kowalska "W stron wiata", ktry odbdzie si w sobot 21 stycznia 2012 o godz. 18.00

 

Wystawa : 21 stycznia - 3 marca 2012

 

 

Joanna WIERUSZ-KOWALSKA urodzia si 4 lipca 1930 roku w Wilnie, zmara 25 kwietnia 2005 r. w Paryu. Crka malarza Czesawa Wierusz-Kowalskiego (1882 - 1984). Jej dziadkiem by Alfred Wierusz-Kowalski (1849 - 1915), wybitny przedstawiciel szkoy monachijskiej.

 

W latach 1950-1955 studiowaa na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Piknych w Warszawie w pracowni prof. Bohdana Marconiego, nastpnie w latach 1955 - 1960 malarstwo u Artura Nachta-Samborskiego. Po studiach wyjechaa na stae do Parya, gdzie pracowaa jako konserwator malarstwa i tworzya wasn sztuk, w ktrej dominowaa abstrakcja.

 

Mariusz Hermansdorfer (z katalogu wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocawiu, 2007) : W latach osiemdziesitych na obrazach artystki coraz czciej pojawia si jasna plama swiata. Pocztkowo przypomina szczelin, pknicie, z czasem powiksza si, przybiera ksztat tunelu prowadzcego w gb struktury malarskiej, wydaje si siga poza ni, jakby promieniowaa z drugiej niewidocznej strony ptna. W kolejnych, malowanych seryjnie obrazach w tunel zajmuje coraz wiksz powierzchni. Przemianom tym towarzysz innowacje techniczne. Znika wielowarstwowa faktura, obrazy sa gadkie, pokryte cienkimi warstwami farb olejnych, pooonymi w sposb typowy dla akwareli. W metodzie tej, w osignitych efektach wida perfekcyjno fachowca, warsztat dowiadczonegto artysty-konserwatora. wietliste krgi opanowuj stopniowo ca przestrze obrazu. Dematerializacja form przenosi nas jakby w inny wymiar, poza to, co dotykalne, ziemskie, znane. wiat materii, wiat struktur biologicznych odchodzi w niebyt. Jest tylko jasno - wszechogarniajca, radosna, dobra. Jest symfonia wiate porwnywalna z symfoni dwiekw lub z utworem literackim, poetyckim, wyzwalajcym w nas metafizyczne doznania (...).

 

Prace rodu Wierusz-Kowalskich : Alfreda, Czesawa i Joanny znajduj si w zbiorach Suwalskiego Muzeum Okrgowego oraz w Muzeum Narodowym we Wrocawiu.

 

W tym roku mija 50-ta rocznica przyjazdu Joanny Wierusz-Kowalskiej do Parya.

 

 

Galerie Roi Dor

6, rue Sainte Anastase

75003 Paris

Tl: + 33 1 42 78 54 42

galerie@roidore.com

www.roidore.com

 

www.roidore.com/blog

www.yot-art.com