"Pejza z portretami" - projekt na 400-lecie urodzin Rembrandta

red 2006.05.19, ostatnia aktualizacja 2006.05.18 17:34 Gazeta Wyborcza

Z okazji przypadajcej w roku 2006 rocznicy 400-lecia urodzin jednego z najwaniejszych dla wiatowego dziedzictwa kultury artysty, Rembrandta van Rijn (1606-1669), w dniach od 19 maja do 25 czerwca w salach ekspozycyjnych Muzeum Czartoryskich w Krakowie prezentowana bdzie wystawa "Pejza z portretami".

W ramach ekspozycji zaprezentowany zostanie obraz Rembrandta "Pejza z miosiernym samarytaninem" (1638 rok) oraz ok. 20 interpretacji najpopularniejszych portretw malarza, jakie powstay podczas sesji zdjciowej w pracowni fotograficznej Michaa Pasicha. W sesji zdjciowej Michaa Pasicha wzili udzia m.in.: Anna Dymna, Dorota Segda, Anna Polony, Anna i Stanisaw Radwan, Jerzy Stuhr, Grzegorz Turnau... i inni.

Planowana ekspozycja bezporednio wpisywa si bdzie w wiatowe obchody 400-lecia urodzin Rembrandta van Rijn.

Micha Pasich

Ur. 6 padziernika 1969 roku, czyli 300 lat i 2 dni po mierci Rembrandta Harmenszoon van Rijn

Ukoczy studia na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie na kierunku Kulturoznawstwa w zakresie Religioznawstwa, traktujc je jak element swojego rozwoju osobowego na drodze ku najwikszej pasji ycia, jak staa si fotografia.

Zajmuje si ni od pitnastu lat, w tym od dwunastu lat zwizany jest ze studiem Bogdana Axmanna. Majc dziki niemu do czynienia z fotografi na wiatowym poziomie, rozwin rzemioso i wraliwo, zdoby ogromne dowiadczenie i wyspecjalizowa si w, jak to nazywa, "portrecie psychicznym" czowieka.

Dziki tym umiejtnociom, sta si fotografem poruszajcym si pynnie w wielu klimatach i stylistykach obrazu, nieustannie poszukujcym pocze midzy form a emocjami. Realizuje to poprzez swobodne czenie plastyki obrazw, skadajc je w niezalen, czasami paradoksaln i niepozbawion poczucia humory cao.

Wicej na temat autora na stronie www.michalpasich.com lub www.michalpasich.pl .


Honorowy patronat nad projektem sprawuje Minister Kultury RP.

Dodatkowe informacje: www.conspero.pl

Czas i miejsce ekspozycji: 19 maja - 25 czerwca 2006, Muzeum Czartoryskich

Autor wystawy: Andrzej Giza

Autor zdj: Micha Pasich

Organizator: Fundacja CONSPERO

Wsporganizatorzy: Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Ksit Czartoryskich, Urzd Miasta Krakowa

http://www.wyborcza.pl

 


Anna Dymna w ''Toalecie Betsabe''


Jan Frycz

Jerzy Stuhr jako ''Mczyzna w stroju orientalnym''