Polskie szko w Galerii Rudolfv w Amsterdamie

 

2008.04.14 Nasza Polonia

 

Wydzia szka Akademii Plastycznej we Wrocawiu ma bogaty dorobek. Dziki galerii RUDOLFV w Amsterdamie i tu mona si regularnie z tym dorobkiem spotyka. Na przykad, w sobot 12-go kwietnia, kiedy to Patrycja Dubiel zaprezentowaa swoje obiekty ze szka, barwne kolae z wieloma maymi szczegami.

RUDOLFV zawsze organizuje wystawy zbiorowe, tym razem oprcz wrocawianki jeszcze belgijskiego rzebiarza Tony Beirensa, malarki Hanneke Peereboom i fotografa Brama Tackenberg z Holandii, oraz mieszkajcego w Holandii Gruzina, malarza Gregora Koheleta. Waciciel galerii, Rudolf Veldhoven jest barwn postaci. Po przejciu na emerytur jako przedsibiorca zacz si nudzi i dziewi lat temu otworzy galeri. Synie on z gocinnoci na wernisaach - tym razem serwowa nawet ostrygi - oraz z ekstrawaganckich krawatw.

 

Rok temu niestety donosiem o nieszczliwym wypadku w galerii RUDOLV, kiedy to na wernisau rozbia si szklana rzeba innej wrocawianki, Beaty Stankiewicz-Szczerbik. Wtedy nie bya obecna, natomiast poznaem j tym razem na wernisau koleanki. Przyjechaa, poniewa razem z Patrycj Dubiel wystawia prace na zbiorowej wystawie wrocawskiego szka w galerii Meander w Zevenaar. Ja natomiast donosz z mojego miasta Amsterdam. Naley jeszcze wspomnie, i na otwarciu u RUDOLFVA obecna bya impresario Ewa Kolko, ktrej zawdziczamy obecno polskiej sztuki w holenderskich galeriach, w tym i szka z Wrocawia.

 

Jan Minkiewicz


POOLS GLAS IN GALERIE RUDOLFV IN AMSTERDAM

De faculteit glas aan de Kunstacademie van Wroclaw heeft een rijke traditie. Dankzij galerie RUDOLFV in Amsterdam kunnen we van die traditie ook hier kennisnemen. Bijvoorbeeld zaterdag 12 april, toen Patrycja Dubiel daar haar glasobjecten ten toon stelde, kleurige collages met veel kleine details.

RUDOLFV organiseert altijd groepsexposities, ditmaal naast Patrycja Dubiel met de Belgische beeldhouwer Tony Beirens, schilder Hanneke Peereboom en fotograaf Bram Tackenberg uit Nederland en de in Nederland wonende Georgische schilder Gregory Kohelet. De eigenaar van de galerie, Rudolf Veldhoven is een kleurrijk personage. Na pensionering als ondernemer ging hij zich vervelen en opende daarom negen jaar geleden een galerie. Hij staat bekend om zijn gastvrijheid bij openingen - ditmaal waren er zelfs oesters - en om zijn extravagante dassen.

Vorig jaar moest ik helaas berichten over een ongelukkig voorval in galerie RUDOLFV, toen bij een opening een glazen beeld aan duigen viel van een andere kunstenares uit Wroclaw, Beata Stankiewicz-Szczerbik. Zij was toen zelf niet aanwezig, maar nu heb ik haar leren kennen op de opening van haar collega. Zij is meegekomen, omdat zij samen met Patrycja Dubiel exposeert op een groepstentoonstelling van glas uit Wroclaw in galerie Meander in Zevenaar. Maar ik doe verslag van de expositie in mijn eigen Amsterdam. Vermeldenswaard is nog, dat op de opening aanwezig was impresario Ewa Kolka, aan wie we de aanwezigheid van Pools Kunst, waaronder ook glas uit Wroclaw, in Nederlandse galeries te danken hebben.

Jan Minkiewicz


Patrycja Dubiel - foto Jan MinkiewiczRudolf Velthoven begroet Patrycja Dubiel - foto Jan Minkiewicz


Ewa Kolko in gesprek met Beata Stankiewicz - foto Jan Minkiewicz


glacollage van Patrycja Dubiel


werk van Patrycja Dubiel - foto Jan Minkiewicz