Wanda Michalak wystawia swoje zdjźcia

2006.05.13 Nasza Polonia

Dialogi Dialogi - to kolejna wystawa Wandy Michalak, polskiej fotografik z w³asn± galeri± w Amsterdamie przy Elandsgracht 35. Dialogi - to wystawa portretów rźki Wandy. Nie takie sobie portrety, ale przewaænie podwójne. Nie tylko Wanda prowadzi dialog z osob± fotografowan±, ale i portretowani komunikuj± siź ze sob±. W ten sposób powstaje specyficzne napiźcie, jeszcze spotźgowane róænorodnoci± twarzy ludzkich. Na otwarcie wystawy, w sobotź 6 maja, kiedy w³anie zaczź³a siź - przynajmniej jak na Holandiź - ³adna pogoda, przysz³o grono przyjació³, g³ównie Polaków. Portrety Wandy s± do obejrzenia do 5 czerwca w Galerii WM - Elandsgracht 35, Amsterdam

Jan Minkiewicz

 

WANDA MICHALAK TOONT EIGEN

Dialogen Dialogen - dat is de meest recente expositie van Wanda Michalak, de Poolse fotografe met haar eigen galerie In Amsterdam aan de Elandsgracht 35. Dialogen - dat is een expositie van door Wanda zelf gemaakte portretten. Niet zomaar portretten, maar veelal dubbele. Niet alleen Wanda voert een dialoog met de gefotografeerde, maar de geportretteerden communiceren ook met elkaar. Zo ontstaat een specifieke spanning, die nog versterkt wordt door de verscheidenheid aan gezichten. Naar de opening op zaterdag 6 mei, net toen het in ieder geval voor Nederlandse begrippen warme weer begon, kwam een groep vrienden, veelal Polen. De portretten van Wanda zijn nog te zien tot 5 juni in Galerie WM - Elandsgracht 35, Amsterdam

Jan Minkiewicz

 


Dialogi 2 kobiety - foto Galeria WM


Dialogi - foto Galeria WM


Wanda Michalak z goęmi na otwarciu - foto Jan Minkiewicz


Gocie na otwarciu wystawy


Cyprian Kocielniak w rozmowie z innymi go¶ęmi - foto Jan Minkiewicz


Jeden z portretopwanych spogl±da na towarzystwo - foto Jan Minkiewicz