Paryż: Wystawa Aliski Lahusen

2004.04.05 Nasza Polonia

Wystawa twórczoci polskiej artystki  Aliski Lahusen w Galerii Oberkamf
103 rue Saint Maur
75011 Paris

Ekspozycja trwa od 29.04 do 03.07.2004

Geleria otwarta od wtorku do pi±tku w godzinach od 14.00 do 19.00

w soboty od 11.00 do 19.00

wernisaż: 29.04.2004 od godz 18.00