Neszczliwy wypadek w Galerii Rudolfv

2007.03.05 Nasza Polonia

Galeria Rudolfv na Kerkstraat 427 w Amsterdamie odrnia si rnorodnoci sztuki z rnych krajw i czstotliwoci wystaw.

Od pewnego czasu na zbiorowych ekspozycjach nie brakuje plastyki polskiej. Tak i na aktualnej wystawie, otwartej w sobot 3-go marca. Obrazy Iraczyka Mansoura Bakhtiara, brzy Belgijki Elke Matthijs, zdjcia Hiszpana Francisco Reina Salina, kolae Holendra Ren Mos i szklane rzeby Polki Beaty Szczerbik. Jak ryzykowne jest wystawianie szka, okazao si na wernisau w galerii Rudolfv. W toku jedna z goci wykonaa niezrczny ruch i ju byo po najwikszej rzebie Beaty Szczerbik "Syreny". Nie zdyem nawet zrobi zdjcia tej rzeby przed zniszczeniem, jedynie smutnych kawakw porozrzucanych po pododze. Moe cae szczcie, e sama plastyczka nie bya obecna na otwarciu a jedynie jej agent, pani Ewa Kolka. Ona mnie poinformowaa, e plastyczka ju wie o bolesnym wypadku, i e jest nieszczliwa, poniewa chodzio o unikatow prac, nie nalec do adnej serii Syren czy czego podobnego a ponadto o rzeb, nad ktr dugo pracowaa. Fakt, e ubezpieczenie zwrci wszelkie koszta, jest w tym kontekcie ma pociech. Pozostae - zreszt ciekawe i adne - prace Beaty Szczerbik mona w galerii Rudolfv w Amsterdamie obejrze jeszcze do 7-go kwietnia.

Beata Szczerbik w 1996 roku zakoczya studia na wydziale szka Wrocawskiej Akademii Sztuk Plastycznych. Ale ju od1992 roku wystawia swoje prace. Najpierw w Polsce, a po studiach i zagranic, w rnych krajach Europy oraz w Nowym Jorku. Jej prace znajduj si w kilku muzeach i s popularne na rynku sztuki. W pierwszej poowie 2006 roku Beata Szczerbik wystawia okoo 160 m2 projektw witray do gotyckiego kocioa w. Macieja we Wrocawiu, pod tytuem Splendor Fenestrarum".


Jan Minkiewicz

ONGELUKKIG VOORVAL IN GALERIE RUDOLFV

Galerie Rudolfv aan de Kerkstraat 427 in Amsterdam onderscheidt zich door veelzijdigheid aan kunstvormen uit allerlei landen en veelheid aan exposities.

Sinds langere tijd ontbreekt het op de verzameltentoonstellingen niet aan Poolse kunst. Zo ook op de laatste expositie, die geopend werd op zaterdag 3 maart. Schilderijen van de Iranir Mansour Bakhtiar, kleine bronzen van de Belgische Elke Matthijs, foto's van de Spanjaard Francisco Reina Salina, collages van de Nederlander Ren Mos en glassculpturen van de Poolse Beata Szczerbik. Hoe riskant het is om glas te exposeren bleek tijdens de opening in galerie Rudolfv. In de drukte voerde een van de vrouwelijke gasten een onverhoedse beweging uit en toen was het gebeurd met de grootste sculptuur van Beata Szczerbik "Zeemeerminnen". Ik had zelfs geen tijd om een foto te maken voor het ongeluk, alleen van de trieste over de vloer verspreide brokstukken. Gelukkig maar dat de maakster zelf niet op de opening aanwezig was, alleen haar agente Ewa Kolka. Die heeft mij verteld, dat de kunstenares al. op de hoogte is van het voorval en diep ongelukkig is, omdat het een uniek werk betrof, geen deel uitmakend van een serie over Zeemeerminnen of zo en bovendien om een werk waar zij lang aan had gewerkt. Dat de verzekering de hele schade dekt is in dat licht maar een schrale troost. De overgebleven - overigens interessante en mooie - werken van Baeta Szczerbik zijn nog tot 7 april te zien in galerie Rudolfv in Amsterdam.

Beata Szczerbik is in 1996 afgestudeerd aan de faculteit voor glas van de Kunstacademie van Wrocaw. Maar al in 1992 is zij begonnen te exposeren. Eerst in Polen, en na haar studie ook in het buitenland, in diverse Europese landen en in New York. Haar werken bevinden zich in diverse musea en zijn gewild op de kunstmarkt. In de eerste helft van 2006 toonde Beata Szczerbik ongeveer 160 m2 vitrage-ontwerpen voor de gotische Mattheus-Kerk in Wrocaw, onder de titel "Splendor Fenestrarum".


Jan Minkiewicz

 

 

 


Zniszczone Syreny Beaty Szczerbik - foto Jan Minkiewicz


Baeta Szczerbik 'Syreny' przed wypadkiem - zdjcie z Polski


Baeta Szczerbik - witra Maria pocztowa


Szklane rzeby Beaty Szczerbik - foto Jan Minkiewicz


Rene Mos - 'Eieren' olieverf - 36 x 36 cm.


Francisco Reina Salinas - 'where are you' fotografie - 75 x 75 cm salinas