Re´nventing reality

2005.10.02 Nasza Polonia

The digital dutchman does the amstelpark

Helaas was het openbaar ministerie ons voor met de primeur, maar van 10 tm 27 november zullen wij bewijzen dat voor het herschikken van de realiteit, vakbekwaamheid een absolute vereiste is. Dus presenteren wij, vier beeldmanipulatoren en een lasser, in deze periode onze proeven van meesterschap, waarbij de waarheid een verrassende draai zal ontvangen en wij de kijker verbluft achter zullen laten. Speciaal ten behoeve van de nachtrust van ons zeer waakzame en immer allerte minister van justitie vermelden wij hier nog dat wij onze activiteiten zullen beperken tot de begrenzingen van het "Glazen Huis" in het Amstelpark, dus hij kan gerust gaan slapen.

De expositie

De zichtbare realiteit wordt vaak genoeg doorkruist door de realiteit die zich slechts voor ons geestesoog vertoont. Ieder moment van de dag nemen wij feitenlijk twee realiteiten waar die over elkaar heen schuiven. De uiterlijk zichtbare en meetbare realiteit, die zich laat vangen in maten, getallen en grafiekjes, en de innerlijke realiteit die door psychologen met boze kreten als: projektie, fantasie en voorstelling betiteld worden. Beide realiteiten hebben voor de waarnemer een zekere mate van waarheid: van intu´tie wordt vaak genoeg gebruik gemaakt. Tijdens de expositie "Re´nventing reality" willen wij deze twee realiteiten tezamen zichtbaar maken voor het publiek middels magisch surrealisme. http://www.sterkinbeeldwerk.nl/glazenhuis/glazenhuis.html

De exposanten

Will van Gemert: U dacht dat u alles wist ? U dacht Amsterdam te kennen ? U dacht dat U wist hoe het zat met de kerstman ? U hebt het helemaal mis !Volg nu de spoedcursus realiteit in al haar facetten begeleid door meester Will in tien prettige lessen met vakbewkame ondersteuning. De schellen zullen u van de ogen vallen en het licht zal U deelachtig worden.

Gosia Stepien. Met zeer eenvoudige technieken maakt deze multidisciplinaire kunstenares de wereld van de gevoelens pijnlijk zichtbaar. Het gehele scala aan emoties, van geluk tot pijn via verdriet en radeloosheid, worden zichtbaar gemaakt in haar naakte werkelijkheid .http://www.antilles.dds.nl/

Frank Ermers: De gedroomde realiteit van Frank Ermers is een uitbeelding van de kern van het bestaan. Uiterlijke franje wordt weggesneden om enkel de essent´ele zaken zichtbaar te maken.Zeer verrassend is de dichtbundel "Doors of perception" waar de tekeningen met gedichten tezamen worden gebracht. http://www.franksfreedom.com/

Floris Duyfjes: Dat men met plaatstaal ook een andere, driedimensionale kijk op de realiteit kan geven, bewijst deze beeldhouwer. Een blik die ver van auto's staat en de oude mythologiŰn en sprookjes doet herleven.http://www.catweazlemagic.nl/

Alexandra Drenth: De onwerkelijke, soms haast nachtmerrie-achtige sfeer die in de beelden van Alexandra Drenth hangen grijpen de kijker rauw bij de strot, om niet meer los te laten. Water blijkt vaak een verbindend element dat de vrijheid symboliseerthttp://www.sterkinbeeldwerk.nl/index.htm of http://alexandradrenth.exto.nl/

  Beeldmanipulatie (pixelpainten)

Beeldmanipulatie is sinds het ontstaan van het programma photoshop een nieuwe loot aan de de tak van de beeldende kunsten. Vaak genoeg worden beeldmanipulatoren ingedeeld bij de fotograven. Dit is echter een voor de hand liggende vergissing.   

Daar waar de fotograaf zich beperkt tot de waarneembare realiteit en deze met uitsnedes en lichtvallen probeert in te perken en vast te leggen, begint de beeldmanipulator pas echt te leven op het moment dat er een foto is.                                                                                                                                               
Voor de beeldmanipulator is de foto slechts het onbewerkte hout, dat nog vorm en inhoud moet krijgen. Deze vorm en inhoud worden verkregen door delen weg te halen, delen van andere foto's toe te voegen en zelfs in het beeld tekeningen aan te brengen en kleuren te wijzigen, waarbij een nieuwe realiteit ontstaat die gedestileerd is uit het ruwe materiaal.    
                                                                                                                                        
Ook laat de beeldmanipulator zich niet beperken door de waarneembare realiteit, maar legt zich in de regel juist toe op de niet waarneembare innerlijke realiteit, die desondanks vaak zeer herkenbaar en gevoeld is. Feitenlijk staan de beeldmanipulatoren dichter bij de schilders dan bij de fotograven in de grote classificatie van de hokjes.