Apel o pomoc dla Joanny Winiewskiej

 

"Tysi±ce słów nie zapadnie tak głęboko w duszę,

jak jeden uczynek"

 

Henrik Ibsen

 

 

 

 

 

 

Mam 18 lat i jestem uczennic± maturalnej klasy III Liceum Ogólnokształc±cego w Lesznie. Wydawać by się mogło, że przede mn± całe szczę¶liwe życie ale...

 

Przed dwoma laty przeszłam skomplikowan± operację mózgu w Klinice Neurochirurgii A.M. w Poznaniu. Pooperacyjna obserwacja, badania oraz opinia neurochirurgów kliniki berlińskiej gdzie konsultowano mój przypadek jednoznacznie potwierdzaj± konieczno¶ć przeprowadzenia ponownej operacji.

 

Będzie ona polegała nie tylko na wymianie zaimplantowanej mi domózgowej zastawki komorowo-otrzewnowej lecz także na bardzo skomplikowanym zabiegu maj±cym na celu zahamowanie powiększania się torbieli w moim mózgu, która obecnie ma już wielko¶ć 7 centymetrów. Jej obecno¶ć włanie powoduje u mnie liczne, nasilaj±ce się objawy neurologiczne, ale także stanowi bezporednie zagrożenie dla mojego życia.

 

Ponieważ mój stan zdrowia pogarsza się z tygodnia na tydzień ordynator Kliniki Neurochirurgii w Berlinie zaleca wykonanie operacji w jak najszybszym czasie. Administracja szpitala w Niemczech wymaga zabezpieczenia rodków na operację i leczenie w wysokoci 15 000 euro w dniu przyjęcia do kliniki.

Moi rodzice nie s± w stanie zgromadzić takiej kwoty. Usiłuj± zdobywać pieni±dze poprzez organizowanie zbiórek i koncertów charytatywnych, lecz wszystkie dary serca s± kropl± w morzu w stosunku do potrzebnej sumy.

 

Jeżeli Państwo zechcielibycie wesprzeć mnie i moich Rodziców w zgromadzeniu kwoty niezbędnej dla ratowania mojego zdrowia i życia będę ogromnie wdzięczna.

Może kiedy i ja będę mogła pomóc innym ?

 

Wiem, że "... nikt nie jest sam. Każdy ma na wiecie miliony anonimowych przyjaciół"

 

Joanna Winiewska

 

Wszelkie dary serca proszę przesyłać na :

Bank Zachodni WBK S.A. PP LPP SWIFT

I Oddział w Lesznie

rachunek nr 10901245-297367-170-63-63-999

z dopiskiem: Dla Joanny

 

W międzyczasie nie spoczywamy na laurach czekaj±c na ewentualne wpłaty. Zdajemy sobie sprawę, iż dla Joanny uciekaj±cy czas działa na niekorzy¶ć, że każdy tydzień to pogorszenie jej samopoczucia i stanu zdrowia. Już pojawiły się symptomy tego pogorszenia.

 

Joanna dwukrotnie straciła przytomno¶ć, co do tej pory się nie zdarzało. Dzięki naszym wysiłkom i pomocy wielu ludzi dobrej woli, naszych przyjaciół zorganizowali¶my w Lesznie koncert poznańskiego zespołu muzyki alternatywnej Pidżama Porno. Muzycy cały dochód z koncertu przekazali na konto Asi. Tego samego dnia w Lesznie koncertował zespół "Ich Troje", który na osobisty apel skierowany do widzów przez Michała Wi¶niewskiego z zorganizowanej na gor±co zbiórki przekazał pieni±dze na konto. Również w odpowiedzi na wysłanego przez nas maila do zespołu T.Love jego lider Pan Muniek Staszczyk zasilił konto Joanny przesyłaj±c własne pieni±dze.


Tym sposobem zebrali¶my już 10 tysięcy Euro. Ponieważ stan Joanny jest zły, kontaktowali¶my się z Klinik± w Berlinie sk±d otrzymali¶my informację, że jak tylko będziemy dysponowali cał± kwot± możemy natychmiast przyjechać z Joann± do szpitala. Musimy oczywi¶cie zgromadzić cał± kwotę potrzebn± na operację. Gdyby możliwe było dodanie do apelu kilku słów komentarza w tej sprawie byliby¶my bardzo wdzięczni.

Pozdrawiam

Piotr Wi¶niewski

tel. 048 65 520 02 33 lub +48 609 850 970

2002.09.28


http://www.aska.p-net.pl/