Pro¶ba Pawła Dawidziuka

Apel Karoliny Wojnarowicz

Apel o pomoc dla Joanny Wi¶niewskiej
Apel Stowarzyszenia "Równe Szanse" dla Hanii

Apel o pomoc dla Jacka Kaczmarskiego w chorobie

Apel Funduszu Rozwoju Kardiochirurgii

Apel chorej Danusi Polinskiej - http://krakowianka.art.pl/danka

Apel Domowiny do ONZ KPC