Odsonicie pomnika marynarzy

2003.11.06 Nasza Polonia

 

W winoujciu ponownie odsonito pomnik marynarza polskiego i rosyjskiego. Stao si tak za spraw dziaaczy Stowarzyszenia Wsppracy "Polska-Wschd". Pomnik marynarzy, stojcy przez ostatnie lata w centralnym miejscu miasta - na Placu Sowiaskim, zosta w listopadzie 1999 roku zdjty z postumentu i wywieziony w nieznanym kierunku. Decyzj o pozbyciu si pomnika podj wczesny prezydent miasta Stanisaw Moejko, wbrew porozumieniu rzdowemu zawartemu przez Rzeczpospolit i Federacj Rosyjsk w sprawie ochrony cmentarzy i pomnikw wojskowych polskich i rosyjskich.

Stanisaw Moejko, winoujski dziaacz "Solidarnoci", swoj decyzj tumaczy chci i potrzeb uwolnienia miasta od starego pomnika wzniesionego w czasach minionej epoki. Wielu jednak mieszkacw miasta byo innego zdania. Szczeglnie ludzie biorcy udzia w II wojnie wiatowej oraz ich rodziny, ktre w tamtych czasach straciy najbliszych. A tak wanie byo po obu stronach - polskiej i rosyjskiej. Walczcy nie identyfikowali si te najczciej z adn ideologi, lecz walczyli z wrogiem. Podobnie myleli rwnie winoujscy dziaacze Stowarzyszenia Wsppracy "Polska-Wschd", ktrzy czynnie przyczynili si do odnalezienia zaginionego pomnika, zabezpieczenia go oraz umieszczenia na miejskim cmentarzu.


W uroczystociach odsonicia pomnika swj udzia zapowiada gubernator obwodu kaliningradzkiego Wodzimierz Igorow. Brak jednak zainteresowania uroczystoci ze strony wadz wojewdztwa zachodniopomorskiego, zarwno wojewody jak i marszaka - czonkw rzdzcej SLD, doprowadzio do odwoania jego przyjazdu. Nie odbyo si rwnie, planowane na dzie nastpny, forum gospodarcze z udziaem polskiej i rosyjskiej strony.


Pomnik marynarza polskiego i rosyjskiego w winoujciu

Warta honorowa zacignita przez Marynark Wojenn RP oraz kombatantw II wojny wiatowej

 


tekst i zdjcia Leszek Wtrbski